3 probleemstellingen

Afgeleid van een beleidsdefinitie voor design t.b.v. innovatie – kan een design-uitdaging vanuit 3 dimensies bekeken worden. Dimensies die met inzet van design vaardigheden en methodieken een verdere verdieping krijgen en daarmee een initiële probleemstelling helpen te her-definiëren en daarbij de gebruiker nog verder centraal zet.

  • Functioneel
    Eisen en wensen waaraan de oplossing (beleid, probleem-aanpak, etc.) invulling moet geven.
  • Emotioneel
    Wijze waarop men emotioneel betrokken is en/of gemotiveerd wordt invulling te geven aan de eigen rol.
  • Sociaal
    Wijze waarop het collectief geadresseerd wordt in aanpak en/of oplossing; een individu onderdeel is van een groter geheel.

Tijdens de DDW16,  DOESIGN-workshop is een pitch door de Watergraaf van Waterschap De Dommel via deze 3 perspectieven verrijkt.

Bronnen:
DOESIGN Magazine, Zomer 2016
Design, Measuring Design Value, 2014