8 Transities

In DOESIGN Magazine wordt er aan 8 transities aandacht besteed. Perspectieven van transformatie die bij een huidige overheid middels een ontwerpende (design) aanpak omarmd kunnen worden.

Transitie 1
Transitie 2
Transitie 3
Transitie 4
Transitie 5
Transitie 6
Transitie 7
Transitie 8