Angelique Koevoets

Interview Angélique Koevoets, Directeur Dienst JJI

De nieuwe realiteit onder ogen zien

Onze justitiële jeugdinrichtingen lopen langzaam leeg: steeds minder jongeren belanden in zo’n instelling. Daarom besloot het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) tot een toekomstverkenning van de manier waarop we met jeugdige overtreders omgaan. In opdracht van Michèle Blom, directeur generaal Straffen en Beschermen bij het ministerie van V&J, werd een ontwerpgerichte aanpak gebruikt. ‘Een ontwerp vanuit het maatschappelijke vraagstuk en vanuit de jongere. Dus: wat is er, nu, nodig? Een ontwerp dat ons echt andere inzichten brengt, voor een doorkijk naar 2020, zonder de wet als uitgangspunt te nemen,’ zegt Angélique Koevoets, plv. divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen.

Lees het uitgebreide interview in DOESIGN Magazine #1