Design echt ervaren en beleven …

… maakt verbinding en geeft ruimte voor nieuwe services

Ambtenaren meenemen in een ervaring buiten de eigen kaders blijkt een goede manier om nieuwe dienstverlening te laten ontstaan. Zoals in Amsterdam, waar ambtenaren, bewoners en ondernemers door toepassing van design samenwerkten aan de inrichting van stadsdeel West. En zoals het team van Rotterdamse gemeenteambtenaren dat verschillende diensten verbeterde, met behulp van design. Twee voorbeelden uit de praktijk van designer, eigenaar van Being A Designer en docent design Ruth I. Delfgaauw. Over de waarde van design in de bestuurlijke context oftewel: hoe kan je design inzetten om vanuit een doorleefde ervaring de samenleving te verbeteren?

Lees het uitgebreide interview in DOESIGN Magazine #1