DOESIGN magazine #1 – Zomer 2016

Online te bestellen – 2de druk
(15 EUR incl. 6% BTW en verzendkosten)

Mede mogelijk gemaakt door Stichting IKPOB, een publicatie over de potentie van design denken en doen (in het kort: DOESIGNen) als nieuwe handelingsvaardigheid (competentie) vóór en dóór de overheid.

Ontdek hoe in de afgelopen periode ontwerp-principes bij beleids- en transitie-initiatieven  hun waarde hebben bewezen. Hoe verrijken ze de handelingsvaardigheden van overheidsmanagers en adviseurs?

Of toch liever een digitale versie voor op de ipad?
(een digitale versie draagt bij aan een gereduceerde CO2 afdruk van ons project)


Selecteer bestemming
In deze eerste uitgave – Zomer 2016

DEEL 1

 • Voorwoorden door:
  Sjaak van der Tak, Erik Gerritsen en Mark Frequen
 • Introductie in:
  Overheidsdesign, doen en denken

DEEL 2

 • DOESIGN ervaringen:
  Hans Leeflang, voorzitter Jaar van de Ruimte
  Mary-Ann Schreurs, wethouder van gemeente Eindhoven 
  Jan van Ginkel, gemeentesecretaris van gemeente Zaandam 
  Angélique Koevoets, plv. divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen 
 • DOESIGN voorbeelden:
  Ministerie BZK en I&M, programma Agenda stad 
  Ministerie I&M, programma Beter Benutten 
  Gemeente Rotterdam & Amsterdam, Service Design 
  Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Master Circles 

DEEL 3

 • DOESIGN Reflectie incl. 
  overzicht (eerste) handelingsvaardigheden
  een DOESIGN#1 leeswijzer
  connectie Functiegebouw Rijk
 • Referenties & leessuggesties 

Selecteer bestemming