Design denken in het Publieke Domein

Erasmus Academie kern-docenten Hans Robertus en Alexander van Altena geven op de website van Binnenlands Bestuur beiden een duidelijk perspectief over de mogelijkheden van het toepassen van nieuwe creativiteit (design-denken) als overheid en in het publieke domein.

Design Thinking is een uiterst geschikte benadering en methode voor het komen tot goed zicht op uitgangssituaties en oplossingsrichtingen en het opbouwen van eigenaarschap van uiteindelijke keuzes en oplossingen.

Lees de interviews met Alexander van Altena en Hans Robertus