Transitie #4 – Een burger-centrale aanpak

Transitie 4

DOESIGN Magazine – Zomer editie 2016, besteedt aandacht aan een 8-tal transities waarbij een ontwerpende aanpak (en inzet van ontwerpvaardigheden) instrumenteel is. In deze bijdrage bespreken we de vierde transitie:

transitie_004

Hiermee bedoelen we

Van: Dit is een tweeledig probleem: wanneer de burger niet geconsulteerd wordt over innovaties in dienstverlening en beleid, dan is er geen garantie dat de werkelijke behoeften bediend worden. Burgers zijn dan minder bereid innovaties te omarmen als ze worden opgelegd.

Naar: Designdenken begint bij het identificeren van gebruikersbehoeften en betrekt deze gebruikers in het co-creëren en testen van oplossingen. Dit leidt niet alleen tot geaccepteerde oplossingen voor betrokkenen, maar leidt er ook toe dat zij deze oplossingen zullen omarmen en promoten als nieuwe oplossing.

In DOESIGN Magazine wordt komt deze transitie ter sprake in de volgende bijdragen:

Is jouw project, transitie een volgend voorbeeld – laat het ons weten!

Bron: DOESIGN Magazine, Zomer 2016

One comment

  1. Pingback: 8 Transities

Comments are closed.