Transitie #7 – Multidisciplinaire samenwerking

DOESIGN Magazine – Zomer editie 2016, besteedt aandacht aan een 8-tal transities waarbij een ontwerpende aanpak (en inzet van ontwerpvaardigheden) instrumenteel is. In deze bijdrage bespreken we de zevende transitie:

transitie_007

Hiermee bedoelen we

Van: Overheidsdepartementen hebben vaak moeite samen te werken met en toenadering te zoeken tot relevante specialisten buiten de overheid.

Naar: Er zijn uiteraard barrières tot effectief samen- werken, maar een designaanpak biedt een zeer effectieve manier om relevante betrokken afdelingen, disciplines en individuen te identificeren. Een breed scala aan bewezen technieken is beschikbaar ter ondersteuning van multidisciplinair samenwerken.

In DOESIGN Magazine wordt komt deze transitie ter sprake in de volgende bijdragen:

Is jouw project, transitie een volgend voorbeeld – laat het ons weten!

Bron: DOESIGN Magazine, Zomer 2016

One comment

  1. Pingback: 8 Transities

Comments are closed.